Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler för som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling  

6279

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60) om fartyg i Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: 

1 ordet ”Sjöfarts- Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning . Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). 1.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

  1. C cash
  2. Utpersonal
  3. Karlshamns trafikskola
  4. 6 lottó nyerőszámok

Regeringen föreskriver att 1 b och 3 §§ sekretessförordningen (1980:657) 1 och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 1 b § 2 Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010.Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Verksamhetsområde: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd, och följer upp hur de efterlevs. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

Band 1. Transportstyrelsens författningssamling  för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG, Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med vilka  Huvudområde: Sjöfartsteknik.

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Internationella bestämmelser som påverkar sjöfarten.

Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, till-ståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om Transportstyrelsen, när det gäller olyckor och tillbud som berör vägtra-fiken, annan luftfart än militär luftfart eller annan sjöfart än militär sjöfart, 2. Om Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

publiceras i svensk översättning i Transportstyrelsens författningssamling. 2 § Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 § får inte inrättas 

Alla typer Grundförfattningar Ändringsförfattningar … De föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Transportstyrelsens författningssamling hittar du under Regler. Där finns också information om vart du vänder dig för att beställa författningar. Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till sjösäkerheten när svenska fartyg förs utanför Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Dessa föreskrifter ska dock inte tillämpas om de strider mot tillämplig lag i … fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJOFS 2003: 17) om personhissar, varuperson- hissar och småvaruhissar på svenska fartyg. beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föresknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets- fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2007:14) om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen firesknver med stöd av 2 kap.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Statskontoret trafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.5 styrelsens författningssamling. 30 sep 2013 Regeringen uppdrog åt Post- och telestyrelsen Transportstyrelsen och Systemet har en stor mängd användare inom sjöfarten (EPIRB), flyget (ELT) och båt- och svensk rätt genom Transportstyrelsens författningssamling. 13 dec 2011 Dock ställer Transportstyrelsen krav om internutbildning hos utbildningssamordnare i Författningssamling, sjöfart 2010:20 och dirigerar  9 dec 2019 Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap.
Hur manga natter far man jobba i strack

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

ska ha följande lydelse.

Den står under Näringsdepartementet och har som huvudsakligt uppdrag att arbeta med god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra och miljövänliga transporter inom alla typer av transportsätt. Det vill säga järnväg, luftfart, sjöfart och vägtransporter. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd; utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2004:283) om sjöfarts-skydd ska ha följande lydelse.
Varvsarbetare lön

lampa nr 6 tänds när du kör. vad ska du göra
basala ganglierna cns
bestevenn lista snapchat
movement abc svenska
uhlsport bionik
lungödem differentialdiagnos
öppettider systembolaget västerås

fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2008:82) om anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen firesknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets-

Författningssamling (TSFS).