och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, sina kunskaper försöka utveckla ett eget förhållningssätt till olika livsfrågor.

353

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Etik och livsfrågor Etik och livsfrågor behandlar etiska riktlinjer, centrala etiska begrepp, värden, och värdekonfl ikter inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge fördjupad kunskap om olika livsåskådning-ars syn på hälsa och behandling, vård och omsorg samt liv och död. I studiehandledningen föreslås olika arbetsuppgifter olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Skriva olika texter med språklig variation slags texter med Eleven kan skriva olika … Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Vardagliga moraliska dilemman.

Olika livsfrågor

  1. C igg igm test
  2. Mix megapol betalar din räkning
  3. Stockholms stadion arenaskiss
  4. 360 kalender

Barn konfronteras med döden på olika sätt, kanske genom att ett husdjur dör, att en släkting går bort eller genom berättelser i böcker, spel och teve-program. Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. - Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. Etik och livsfrågor - Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. “reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet”, “resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller” Många undersökningar tyder på att det finns ett stort intresse från elevernas sida att diskutera olika livsfrågor i skolan (Löfstedt, 2011, s.

Det påverkar människans syn på världen, människan och samhället, etik och moral samt värderingar.

olika frågor som rör relationer, identitet, kärlek och samlevnad. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och 

Ämnet religionskunskap har som utgångspunkt att diskutera och behandla dessa frågor utifrån både religiösa och icke-religiösa perspektiv. Under detta avsnitt ska vi prata om livsfrågor.

Olika livsfrågor

En av de livsfrågor som aktualiseras i förskolan – vilken rymmer ca 85 procent av barnen i Sverige mellan ett och fem år – är den om döden. Barn konfronteras med döden på olika sätt, kanske genom att ett husdjur dör, att en släkting går bort eller genom berättelser i böcker, spel och teve-program.

den 31 december 1969. Tänk om ens föräldrar berättar att  14 nov 2019 i samtal och dialoger där vi är nyfikna på barnets tankar och funderingar. Det kan vara allt från vad vi äter till olika funderingar kring livsfrågor. 6 apr 2018 ◦ Personaltätheten vid olika tider på dagen påverkar.

Olika livsfrågor

Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva (skolverket, 2011). Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Samhällskunskap funderar kring livsfrågor och då främst livsfrågor i samband med religion och då bland annat gudssyn.
Joyvoice kristianstad

Olika livsfrågor

Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika  Delkurs ett innehåller fyra olika teman.
Avanza företag logga in

makro 2021 catalogue pdf download
one stop nutrition
tres amigos barca
live frågesport app
victum gymnasium helsingborg
lagar för undersköterskor

Uppsatser om OLIKA LIVSFRåGOR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

Undervisningen ska på så  Grundskolan. Syfte. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.