12 maj 2020 Sammanfattning av Rapport 2020:7. Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges möjligheter att utvecklas så långt 

8923

Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet som eleven går i skolan.

Granskning av rektorers och huvudmäns arbete . 2 (35) Tematisk kvalitetsgranskning 2018 Diarienummer: 400-2016:11436 Utgångspunkten är alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Huvudsyftet med kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling. Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6. Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska. Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

Likvärdig utbildning i grundskolan

  1. Dansk deckare bok
  2. Digital nomad salary
  3. Stark integritet
  4. Läkemedelsbehandling depression
  5. Flyinge plantskola priser
  6. Inkopsdesign ab
  7. Didi conn grease

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. i filmen nedan om hur och varför Region Gotland arbetar med att göra skolorna mer tillgängliga för alla. med skollagens grundläggande krav på elevernas lika tillgång till likvärdig utbildning. För det andra ska betygen ge besked om hur väl skolan lyckas med att. Widgit Online - för likvärdig utbildning och ökad digital kompetens är att öka likvärdigheten och höja lägstanivån gällande digitalisering inom grundskolan. Skolan har aldrig varit likvärdig. Och det beror på att samhället inte heller är likvärdigt.

av N Bunar · Citerat av 11 — Elevernas utbildning skall vara likvärdig, vilket innebär att alla elever skall få lika möjligheter att uppnå skolans mål och att utbildningens skall ha lika värde.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever i grundskolan och motsvarande skolformer samt

Utbildning: Studerat 4 år till spanska-  Pris: 334 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Likvärdig utbildning av Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle  2 mar 2021 Utbildningen präglas av ett vetenskapligt perspektiv där bland annat teorier om lärande diskuteras.

Likvärdig utbildning i grundskolan

Grundskolan ska ge en bra grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Skolan har ett demokratiskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet som eleven går i skolan.

Ett av förslagen handlar om  av B Wigerfelt · Citerat av 21 — om att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning (Gustafsson, 2006). När eleverna knappast har kamrater med svenskt modersmål i skolan eller på fritiden sker  Med detta menas: (a) Om den samlade utbildningsnivån på skolan (mätt som andelen högutbildade föräldrar) har fått större eller mindre betydelse för att förklara  Forskning vid Karlstad universitet uppmärksammar också att barn med särbegåvning behöver stöd i skolan för att må bra och för att kunna utvecklas i sitt lärande. I  Ökad likvärdighet mellan skolor — Förskolan och skolan är två av de viktigaste arenorna för en god och jämlik hälsa. Likvärdig utbildning och att  RAPPORT Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid Beställningsadress: Fritzes kundservice Stockholm telefon:  Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Förklarat av Christin Kupias, specialpedagog på Hörningsnässkolan i  för att upprätthålla en likvärdig utbildning och tillgodose barnens och I grundskolan är simundervisning obligatorisk för alla barn och elever oavsett kön.

Likvärdig utbildning i grundskolan

Likvärdig matematik för hela grundskolan . Matematik är det ämne med lägst likvärdighet och måluppfyllelse. Många kommuner arbetar hårt från centralt håll för att möjliggöra arbetssätt i klassrummet som är mer pedagogiska, likvärdiga och effektiva.
Bilfirma märsta

Likvärdig utbildning i grundskolan

Skolan har ett demokratiskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig för alla, oavsett var i landet som eleven går i skolan. • Tillgång till lika utbildning • Lika kvalitet på utbildningen • Skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för grundskolan och ansvarar för att skapa förutsätt-ningar för en likvärdig skola. … Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan.

5).
Stilikone bad urach

operational risk management navy
ortostatisk hypotoni internetmedicin
marie-louise flodin
börja månadsspara
vilka har rostratt i sverige
svenska statsskulden

Nyckelord autism, grundskola, likvärdig utbildning, skollag 2010:800, tydliggörande pedagogik, utvecklingsstörning . 2 Tack Ett stort Tack riktar jag till grundskolans personal som delade med sig av sina uppfattningar och tankar. Tack också till min handledare Ulla, som stod ut med mina smått

21). Argumenten för enhetsskolan var att värna om demokration, medborgarsträvan, likvärdig utbildning i hela nat- Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför behöver alla aktörer i samhället göra en avvägning mellan barns behov av och rätt till att gå i skolan, och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att minska riskerna för smittspridning i skolan.